KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2018

        Thực hiện theo kế hoạch số 554/GD&ĐT về việc kiểm tra đánh giá công nhận kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018.

        Ngày 30 tháng 10 năm 2018 Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp huyện đã làm việc tại trường THCS Cố Nghĩa thực hiện việc kiểm tra công nhận. 

I.Thành phần Đoàn kiểm tra của huyện

  1. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó trưởng phòng GD&ĐT, Phó trưởng đoàn
  2. Bà Dương Thị Thu Thủy, Chuyên viên PGD&ĐT, Thư ký
  3. Bà Đinh Thị Thúy Hà, Chuyên viên PGD&ĐT, Ủy viên
  4. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chuyên viên PGD&ĐT, Ủy viên
  5. Ông Hoàng Minh Thắng, Cán bộ PGD&ĐT, Ủy viên
  6. Bà Hà Thị Hương, Cán bộ PGD&ĐT, Ủy viên

II.Nội dung kiểm tra

  1. Hồ sơ PCGD, XMC theo mức độ; đối chiếu với kết quả, số liệu PCGD, XMC trên hệ thống thông tin điện tử quản lý dữ liệu PCGD,XMC.
  2. Kiểm tra thực tế 03 hộ gia đình: Thôn 2C số phiếu 71, số phiếu 052, số phiếu 49 thiếu các thôn tin: Quan hệ chủ hộ, dân tộ, và một số thông tin khác, …

III.Kết quả phổ cập

a) Tiêu chuẩn (Theo hướng dẫn 1463/HD-SGD&ĐT ngày 21/8/2017 của Sở GD&ĐT Hòa Bình)

Mức độ

Mầm non 5 tuổi

Tiểu học

THCS

Xóa mù chữ

1

Đạt

 

 

 

2

 

 

 

x

3

 

x

x

 

- Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp: 88/88, đạt tỉ lệ 100%

- Tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình năm học qua: 88/88, đạt tỉ lệ 100%

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1: 88/88 , đạt tỉ lệ 100%.

- Trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 75/75, đạt tỉ lệ 100%.

- Tổng số học sinh TN bậc TH vào lớp 6: 78/78 em, đạt tỉ lệ 100%.

- Tổng số thanh thiếu niên trong độ tuổi 15-18: 231; Trong đó tốt nghiệp THCS: 229, đạt tỷ lệ: 99,13%.

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp: 216/231 đạt tỉ lệ 94,0%.

- Tổng số người độ tuổi 15-25 biết chữ: 628/628, đạt tỉ lệ 100%

- Tổng số người độ tuổi 15-30 biết chữ: 1459/1459, đạt tỉ lệ 100% 

- Tổng số người độ tuổi 15-60 biết chữ: 3044/3044 , đạt tỉ lệ 100%

- Số người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục:

0-5 tuổi  1/1, tỉ lệ 100%; 6-11 tuổi 9/9, tỉ lệ 100%; 12-18 tuổi 2/2 tỉ lệ 100%;

b) Điều kiện đảm bảo

 -Người tham gia dạy học, theo dõi PCGD, XMC

 

Bậc học

 

Tổng số GV

 

Tỉ lệ gv/lớp

Đạt chuẩn đào tạo trở lên

Vượt chuẩn

Chuẩn nghề nghiệp

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

MN

6

2,0

6/6

100%

6/6

100%

6/6

100%

TH

26

1,7

26/26

100%

21/26

80,8%

26/26

100%

THCS

18

2,25

18/18

100%

9/18

50,0%

18/18

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          - Cơ sở vật chất

 

Bậc học

Tỉ lệ Phòng/ lớp

P.Hiệu trưởng

P.Phó HT

Văn phòng

Phòng họp

Thiết bị

Thí nghiệm

Thư viện

Truyền thống đội

Khu vệ sinh

Sân chơi

Bãi tập

MN

1,0

1

2

1

1

1

0

0

0

7

7000

115

TH

1,1

1

1

1

1

1

0

1

1

3

1800

800

THCS

1,74

1

1

1

1

1

2

1

1

3

2931

2000

IV.Đánh giá chung

a) Công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện

- Ban chỉ đạo đã tham mưu ban hành các văn ban chỉ đạo kịp thời, ra Quyết định chuyên đề công tác PCGD, XMC; Hồ sơ sắp xếp khoa học.

- Các Ban ngành đoàn thể có sự lồng ghép phối kết hợp trong công tác phổ cập giáo dục.

b) Về tiêu chuẩn, điều kiện

          Đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn 1463/HD-SGD&ĐT ngày 21/8/2017 của Sở GD&ĐT Hòa Bình đơn vị đạt các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

* Kết luận:

          Tại thời điểm tháng 10 năm 2018, xã Cố Nghĩa đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi; PCGD tiểu học mức độ 3; PCGD THCS mức độ 3; PCGD xóa mù chức mức độ 2.

Một số hình ảnh

 

Đồng Chí Nguyễn Quang Thanh đọc quyết định kiểm tra và phân công người kiểm tra

 

Đồng Chí Dương Xuân Hùng phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra

 

Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0987789848

EMAI : c12.lat.con@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 16
Hôm qua : 28
Tất cả : 43968